Van afvalstof naar eindproduct

Wij produceren van afvalstoffen verschillende eindproducten die opnieuw toegepast kunnen worden. U kunt deze producten afnemen op onze locatie in Ede. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor producten volgens specifieke wensen. Met onze menginstallatie zijn wij in staat om aan een veelvoud van wensen gehoor te geven. En zo maakt Recom van een afvalstof een eindproduct.

Grondproducten

Al onze producten worden onder de BRL 9335-4: Samengestelde grondproducten geproduceerd.
Omdat enkele van onze grondproducten bestaan uit compost zijn de voordelen hiervan in de onderstaand alinea's duidelijk op een rij gezet. Zo kunt U zelf bepalen of het gebruik van onze grondproducten ook voor U nuttig kan zijn.

Verbetering van bodemstructuur

Een goede structuur van uw grond is van groot belang voor de ontwikkeling van het wortelstelsel en de opname van voedingsstoffen door uw planten. Door de grote effectieve (stabiele) organische stof, hebben de grondproducten een gunstige invloed op de structuur van uw grond. Onze compost bevat een aantal essentiële voedingsstoffen en sporenelementen. Deze komen in de loop van de jaren geleidelijk beschikbaar voor de plant. De beschikbare hoeveelheden kalium, kalk, fosfaat en stikstof kunnen in mindering gebracht worden op de meststoffengift.

Een actief en gezond bodemleven

Naast stabiel organisch materiaal bevatten enkele van onze grondproducten ook jonge organische stof. Dit vormt de voeding van het bodemleven. Een actief bodemleven heeft een positieve invloed op de structuur van de grond. Bovendien is in de praktijk gebleken, dat compost de weerstand van de bodem verhoogd tegen ziekten en plagen, zoals schurft en rhizoctonia.

Verbetering van waterhuishouding in Uw grond

Voldoende organische stof in Uw grond is noodzakelijk om de waterhuishouding goed te reguleren. De structuurverbeterende eigenschappen van organische stof zorgen ervoor dat planten en bomen beter bestand zijn tegen zowel natte als droge perioden.

Onkruidzaden, ziektekiemen en (cysten)aaltjes

Door gebruik te maken van de continue en hoogwaardige composteerprocessen wordt er naar gestreefd onze grondproducten vrij te houden van onkruidzaden, ziektekiemen en (cysten)aaltjes. Deze worden namelijk vernietigd in het proces, waar zij langdurig worden blootgesteld aan temperaturen van 55 tot 60 graden Celsius.

Gehele jaar toepasbaar en eenvoudig te verwerken

De grondproducten die geleverd worden door Recom kunnen in elk jaargetijde worden gebruikt. Daarnaast is het verspreiden en doseren ervan eenvoudig door de droge, korrelige en bovenal losse structuur.

Kwaliteit is gegarandeerd

Het leveren van een goede kwaliteit is één van de belangrijkste bedrijfsdoelen van Recom. Dankzij de streng gecontroleerde composteerprocessen kan de kwaliteit worden gegarandeerd waar u om vraagt.

Recom produceert vijf typen grondproducten:

Bomenzand

Bomenzand is een mengsel van schoon, eentoppig zand en groencompost. Dit grondproduct kunt u gebruiken voor het planten van bomen in bestrating. Het heeft speciale eigenschappen zodat bomen er goed in kunnen wortelen. Ook kunt U bij gebruik van bomenzand de grond verdichten en bestraten. Het gaat dan om ‘lichte’ verhardingen.

Bomengrond

Bomengrond is een mengsel van AW-grond en groencompost. Het is een wat rijkere teelaarde, die u kunt gebruiken voor sierplantsoenen en voor het planten van bomen in open grond en waarbij geen sprake is van enige verharding in de directe nabijheid van de bomengrond. Het verschil met teelaarde is het hogere percentage organische stof en een hoger gehalte aan voedingsstoffen.

AW-grond

AW-grond is grond waaruit na een gecertificeerde analyse is gebleken dat de grond schoon is. Deze grond is vrij toepasbaar en dit houdt in dat deze grond overal gebruikt mag worden. De grond is uitermate geschikt om een terrein op te hogen.

Dressgrond

Dressgrond is fijn afgezeefde grond (zodat geen grove delen als kluiten en stenen in het product worden aangetroffen) met een laag organisch gehalte. De dressgrond van Recom voldoet aan de samenstellingswaarden van AW-grond. De grond is dus vrij toepasbaar in of op de bodem. Dressgrond kan worden toegepast voor het dressen van sportvelden, maar ook voor de aanleg van sportvelden, grasvelden en golfbanen. Door de fijne afzeving kunnen de velden zeer goed geëgaliseerd worden.

Teelaarde

Teelaarde is een mengsel van AW-grond en compost. De teelaarde is een minerale teelaarde, die u kunt gebruiken voor de aanleg van gazons, speel- en ligweiden, bomen in open grond en sierplantsoenen. De gebruikte compost is afkomstig van de compostering op onze locatie in Ede. Op verzoek kunnen we de samenstelling aan Uw specifieke doel aanpassen.

Groenproducten

Veilige en duurzame landschappen ontwikkelen met gebruik van afvalstoffen. Dat doet Recom onder meer door het bewerken van groenafval tot hoogwaardige compostproducten. We bieden hiermee een efficiënte en milieuverantwoorde totaaloplossing voor een breed scala aan afvalstromen. De groencompost van Recom wordt rechtstreeks uit het aangeleverde groenafval of uit deelstromen van onze processen gehaald. Deze producten hebben dus een ‘natuurlijke’ en ‘groene’ herkomst.

Recom levert twee typen groencompost:

Groencompost

De groencompost van Recom is afgezeefd op 2-3 centimeter. Dit houdt dan ook in dat er nog een fractie van 2-3 centimeter houtachtig materiaal in de compost zit.

Fijne Groencompost

De fijne groencompost is afgezeefd op 1-2 centimeter. Dit houdt dan ook in dat er nog een fractie van 1-2 centimeter houtachtig materiaal in de compost zit.
De voordelen van compost

Het composteringsproces begint bij de voorbewerking, die bestaat uit het verkleinen en homogeniseren. Zeefoverloop wordt ingemengd om te enten, daarna wordt het op rillen gezet. Een speciale omzetmachine zorgt voor een uitgebalanceerde beheersing van het composteringsproces. Hierdoor wordt het composteringsproces geoptimaliseerd en voorzien van veel zuurstof. Hierbij speelt het vochtgehalte natuurlijk een belangrijke rol, dan wordt het door de machines op de tafel gezet. Onder deze tafel zit een beluchtingsysteem, waardoor het composteringsproces geoptimaliseerd wordt. Naar diverse omzettingen met machines kan het afzeven van de compost beginnen. Door de windshifter wordt de compost ontdaan van ijzer en plastic alvorens het afgezeefd wordt als groencompost en als fijne groencompost. Een gedeelte van de zeefoverloop wordt weer gebruikt in de rillen en het overige komt ten goede aan de energie opwekking.

Zandproducten

De grootte van de zandkorrel bepaalt de eigenschap van het zand. Door het zand op korrelgrootte te sorteren wordt het geschikt gemaakt voor allerlei toepassingen. Recom levert een drietal zandsoorten, te weten: Brekerzand, Straatzand en Ophoogzand.

Brekerzand

Brekerzand is gebroken grind. Belangrijke eigenschappen zijn goede draagkracht, stabiliteit en een hoge haakweerstand. Door de samenstelling is het een prima funderingslaag. Ook wordt het veel gebruikt om straatwerk in te vegen. De goede verhoudingen tussen grove en fijne korrels zorgt bovendien voor een optimaal drainerend vermogen.

 

 

Straatzand

Een zandsoort die onder bestrating toegepast wordt. Straatzand moet een goede waterdoorlatendheid hebben. Daarnaast moet het goed te verdichten zijn om te voorkomen dat straatwerk op een later tijdstip zou kunnen zakken. Ook moet de zandsoort bij voorkeur goed af te rijen zijn. Er zijn verscheidene zandsoorten geschikt voor toepassing als straatzand. De toegepaste soort is afhankelijk van de verkrijgbaarheid in de betreffende regio en de voorkeur van de gebruiker.

 

Ophoogzand

Bij ophoogzand gaat het in de regel om grote bouwprojecten. Dan zijn logistiek en continuïteit van de leveringen van essentieel belang. Recom is optimaal voorbereid om in te spelen op dergelijke omvangrijke projecten.